torsdag 28 maj 2009

Påmönstring; fredag 29.5 klo.05.30


Nu är det dags för mig att mönstra på till sjöss igen, så det blir åter lite paus i skrivandet. Denna gång blir det lite spännande med åtminstone några fjärilar flygandes i magen, då jag skall entra en ny båt. Fast det blir nog inte så stora förändringar vad jag har hört. Jag hoppas min darling är lika glad när jag kommer hem, som mannen ovan på det underbara klassiska sailor-kortet. Eller kanske det helt enkelt är jag som skall vara sådär till mig och ge han en riktigt smaskig kyss! :)

Nedan några underbara sjömansporträtt.
För övrigt skulle jag vara väldigt intresserad att få tag på denna bok. Etnolog och sjökvinna som jag är! :)

Kvinnliga sjömän – finns dom?
En samtidsdokumentation

Omslag: Kvinnliga sjömän - finns dom?

Sjömansyrkena tillhör de mest manligt dominerade yrkeskategorierna. Få känner till att det funnits kvinnliga yrkessjömän inom svenska handelsflottan under hela 1900-talet. Vid förra sekelskiftet gick kvinnor till sjöss som restauratriser, kockor och mässjäntor. Efter andra världskriget mönstrade kvinnliga telegrafister ut och först på 1960-talet skedde kvinnornas inträde på däck, brygga och i maskin.

Kvinnorna på däck och i maskin har varit formellt jämställda sina manliga kolleger, med lika arbete, arbetstider och lön. Men arbetet med att definiera sin roll i mansgruppen och skapa en egen yrkesidentitet har för många varit en komplicerad process. Traditioner och förebilder saknas när kvinnorna ska inlemmas i fartygssamhället. Hur upplever de arbetet och fritiden? Hur finner de utrymme i den hierarkiska och manligt kodade organisationen ombord? Om dessa och andra frågor handlar denna bok som till stor del bygger på intervjuer med kvinnor som har varit eller är aktiva inom sjöfarten.

Författaren Ingrid Kaijser är etnolog och 1:e intendent vid Statens maritima museer. Med trettio års erfarenhet har hon kunskaper som sträcker sig över stora delar av de sjöhistoriska ämnesområdena. Under senare år har hon främst arbetat med insamling, bearbetning och förmedling av sjömansminnen.

(http://www.maritima.se/sitecore/content/Myndigheten%20SMM/Nyhetsbrev/Arkiv/2006/Nr1_2006/Publikationer.aspx?p=1)

So long/
Mia